Mei-Li Shen Archives

Kung Fu Releases Trailer, Images for Olivia Liang-Starring CW Series
All Rights Reserved The CW's Kung Fu stars Olivia Liang as Nicky Shen, Kheng Hua Tan as Mei-Li Shen, Shannon Dang as Althea Shen, Jon Prasida as Ryan Shen, Eddie Liu as Henry Yan, Gavin Stenhouse as Evan Hartley, Vanessa Kai as Pei-Ling Zhang, Tony Chung as Dennis Soong, and Tzi Ma as Jin Shen. Christina M[...]